Αρχική » Ημερήσια διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

με VasilisKourkoulas

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Έγκριση του από 22-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90  χωρίς  Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα “Τζαρή” προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ  Α.Τ.Ε.Ε.».
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», αναδόχου Νικολάου Καλτσούνη, μέχρι την 03-03-2024.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.», μέχρι την 15-12-2023.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων».
 9. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός προς τα παράλια της Ηπείρου έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 10. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου».
 11. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης της λεκάνης απορροής χειμάρρου Οξυδά Νομού Πρέβεζας».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κτηνοτροφικών και κοινόχρηστων υποδομών στα όρια του πρώην Δήμου Τετραφυλλίας»).
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Παλαιοχωρίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ρετσιανών Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απορροή όμβριων περιοχής Φανερωμένης Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απορροή όμβριων προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Φιλιατών Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων επί της επαρχιακής οδού Πλαταριάς – Συβότων – Πέρδικας – Αγιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ περιοχής Γραικικού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και ανακατασκευή αγωγού διευθέτησης όμβριων οδικού δικτύου Καναλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος πρόσβασης καλλιεργητών στην ευρύτερη περιοχή της Καστροσυκιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απορροή όμβριων περιοχής Αγίου Αθανασίου Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας στα παράλια της Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο ΕΟΔ Ν. Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνταξη εκθέσεων για τον έλεγχο – άρση ή μη – της ωφέλειας σε παρόδιες ιδιοκτησίες στην οδό Νιάρχου (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων στο χώρο της Γεωργικής Σχολής Κατσικάς (παροχή υπηρεσιών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρου στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας στη θέση «Μαύρη Γη» (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο (παροχή υπηρεσιών)».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στην επαρχιακή οδό Καρτέρι – Πέρδικα (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ενίσχυση οριζόντιας σήμανσης στην Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 34. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση “Εικονίσματα” Βοβούσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση του από 21-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής», προϋπολογισμού 132.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 36. Έγκριση του από 22-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 37. Έγκριση του από 28-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου – Στρατίνιτσας Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 3ης επαρχιακής οδού από Τσίμοβο έως Κέδρο», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου σύνδεσης Πλατάνου με επαρχιακό δίκτυο (προμήθεια υλικών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση προσωρινής πρόσβασης με επαρχιακό δίκτυο προς Μπεστιά (προμήθεια υλικών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο επαρχιακό δίκτυο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για το επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Τύρια – Μπεστιά – Σιστρούνι (παροχή υπηρεσιών)».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων από Κόνιτσα έως όρια Νομού (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διερευνητικές γεωτρήσεις για αρδευτική χρήση στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης και σύνδεση Δημοτικών Διαμερισμάτων Γερακαρίου – Πλατανιάς – Ηλιόκαλης (παροχή υπηρεσιών)».
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου και σύνδεση με επαρχιακό στα όρια του Ανθοχωρίου Δωδώνης (παροχή υπηρεσιών)».
 49. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2024, συνολικού προϋπολογισμού 1.369.739,70 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 50. Έγκριση ανάθεσης μεταφορικού έργου σε προσωρινούς αναδόχους, της δεύτερης πρόσκλησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2024), συνολικού προϋπολογισμού 444.958,28 € με Φ.Π.Α.
 51. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων στη δικάσιμο της 22-09-2023 και σε κάθε αναβολή αυτής.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία επιχειρηματικής αποστολής από την Αυστρία.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία επιχειρηματικής αποστολής από την Ισπανία.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή έκθεση τροφίμων «FRUIT ATTRACTION 2023», που διοργανώνεται στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το διάστημα 03-05/10/2023.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού για διανομή σε εκθέσεις και συνέδρια της Περιφέρειας Ηπείρου.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσίασης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου, με τίτλο «Κερνάμε Ήπειρο 2023», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα  20-22/10/2023, στο Ζάππειο.
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ – GREEK JEWELRY SHOW 2023», που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 29/09-01/10/2023.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Ζίτσας, του 5ου Βυρώνειου Αγώνα Ημιορεινού Δρόμου, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023.
 61. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών οδού στην θέση Ψάρια Θεοδωριάνων της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό επαρχιακής οδού: “Ράμια-Καλλονή-Ανεμορράχη-Γέφυρα Γιακουβάκη” της ΠΕ Άρτας».
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 64. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές της Τ.Κ. Βίγλας».
 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση πρόσβασης σε καλλιέργειες κάστανου στην Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων (ιδιωτικών υδροφόρων-βυτίων, φορτηγών-βυτίων) για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω παρατεταμένης ανομβρίας – λειψυδρίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της.
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το  δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής».
 69. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Γ’ Φάση)», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.
 70. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/21-08-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της δεύτερης πρόσκλησης για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 112.795,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων. 
 71. Έγκριση των Πρακτικών 1/24-08-2023 και 2/28-08-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 314.418,85 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με Κωδικό MIS: 5000146 και του Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € με ΦΠΑ) και της Πράξης με Κωδικό MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ).
 72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών υλικών προς διευκόλυνση των αλιέων Δ.Ε Αμβρακικού Π.Ε Άρτας».
 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες κατασκευής ομβροδεξαμενής για την κάλυψη των κτηνοτροφών στην Δ.Ε Καραϊσκάκη».
 75. Έγκριση του από 29-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση σε διάφορα σημεία του επαρχιακού δικτύου Άρτας», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00