Αρχική » Τον ευτελισμό των διοικητικών διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας καταγγέλλει ο Κώστας Μπάρκας

Τον ευτελισμό των διοικητικών διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας καταγγέλλει ο Κώστας Μπάρκας

με Βασίλης Κούρκουλας

Τον ευτελισμό και την υποβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών στο Υπουργείο Παιδείας καταγγέλλουν με Ερώτησή τους προς τον αρμόδια Υπουργό δεκαπέντε (15)Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία της , λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της μη εφαρμογής των διατάξεων του εκάστοτε Νόμου, που αφορά στον ορισμό και του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ)
τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας θρησκευμάτων και ΑΘλητισμού (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).

Έχουν περάσει ήδη έξι χρόνια, που ισοδυναμεί χρονικά με τη διάρκεια 2 θητειών, από την προσωρινή τοποθέτηση των Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Δυστυχώς δεν αποδίδεται, μέχρι και σήμερα, η δέουσα βαρύτητα στην αναγκαιότητα άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο, δηλαδή στην προσπάθεια συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.).

Σύμφωνα με την Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή, πρώτον, προέχει η εύρυθμη λειτουργία όλων των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεύτερον, επειδή παράγοντες της δημοκρατίας είναι η ισονομία και
αξιοκρατία στην κάλυψη των θέσεων ευθύνης και τρίτον, επειδή κάθε κωλυσιεργία στην εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας από εδώ και πέρα φανερώνει μόνο σκοπιμότητα, κλονίζοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των υπαλλήλων προς την Κεντρική Διοίκηση, με το αίσθημα της αδικίας να κυριαρχεί, ερωτάται ο Υπουργός, αν σκοπεύει να προβεί άμεσα, αφενός στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων
–Προκηρύξεων για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου-Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις εκπαίδευσης, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις Κρίσεις των Διοικητικών Προϊσταμένων»

Με τη δημοσίευση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΔ18/13-02-2018) και σύμφωνα με το Ν.4492/2017, άρθρο 18, τοποθετήθηκαν προσωρινά οι μεταβατικοί Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, μέχρι την τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων, κατόπιν επιλογής τους με τις διατάξεις του Ν.4369/2016.

Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας(ΣΥΠΥΥΠ), με Αριθμό Πρωτοκόλου:629/9-1- 2024, λαμβάνει χώρα το διαχρονικό φαινόμενο της μη εφαρμογής των διατάξεων του εκάστοτε Νόμου για τον ορισμό και την τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Υπογραμμίζουμε ότι έχουν περάσει ήδη έξι χρόνια από την προσωρινή τοποθέτηση των Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, χωρίς δυστυχώς να αποδίδεται, μέχρι και σήμερα, η δέουσα βαρύτητα στην αναγκαιότητα άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο, δηλαδή στην προσπάθεια συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.).

Κατανοούμε τη σύνθετη φύση των διαδικασιών, δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε την ευθύνη του Υπουργείου Σας και την αναγκαιότητα της άμεσης επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης αυτών, γεγονός που θα διασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Και αυτό διότι, η παρατεταμένη καθυστέρηση των κρίσεων έχει συντελέσει στην εμφάνιση λειτουργικών και οργανωτικών προβλημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα έχει κλονίσει το αίσθημα εμπιστοσύνης των υπαλλήλων προς την Κεντρική Διοίκηση, με το αίσθημα της αδικίας να κυριαρχεί.

– Επειδή η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο ΥΠΑΙΘ έγινε στις 19/12/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4622/07-08-2019, άρθρο 113, και επομένως υπάρχει ενεργό Συμβούλιο,
– Επειδή το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων, κάθε επιπέδου, τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης σας,
με τις διατάξεις του Ν. 4674/11-03-2020,
– Επειδή προέχει η εύρυθμη λειτουργία όλων των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

– Επειδή κάθε κωλυσιεργία στην εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας από εδώ και πέρα φανερώνει μόνο σκοπιμότητα,
– Επειδή η παρατεταμένη καθυστέρηση των κρίσεων των προσωρινά τοποθετημένων Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, έχει κλονίσει το αίσθημα εμπιστοσύνης των υπαλλήλων προς την Κεντρική Διοίκηση, με το αίσθημα της αδικίας να κυριαρχεί,
– Επειδή η προσωρινότητα των τοποθετήσεων, που ισοδυναμεί χρονικά με τη διάρκεια 2 θητειών, όχι μόνο αντίκειται στις κείμενες διατάξεις αλλά αποτελεί πλέον σχήμα οξύμωρο στην εποχή του «επιτελικού κράτους»,
– Επειδή παράγοντες της δημοκρατίας είναι η ισονομία και αξιοκρατία στην κάλυψη των θέσεων ευθύνης,
Ερωτάται ο κ Υπουργός,
Σκοπεύει να προβεί άμεσα, στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων–Προκηρύξεων για την πλήρωση των θέσεων
Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μπάρκας Κώστας
Καλαματιανός Διονύσης
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Βέττα Καλλιόπη

Αυλωνίτης Αλέξανδρος –Χρήστος

Δούρου Ρένα
Γαβρήλος Γεώργιος
Μάλαμα Κυριακή
Κοντοτόλη Μαρία
Σαρακιώτης Ιωάννης
Παππάς Πέτρος
Χρηστίδου Ραλία
Κασιμάτη Νίνα
Αποστολάκης Ευάγγελος
Παπαηλιού Γεώργιος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00