Αρχική » Σπύρος Κόκκαλης: ‘’Από εδώ και πέρα τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, θα τους πάω μέχρι τέλους’’

Σπύρος Κόκκαλης: ‘’Από εδώ και πέρα τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, θα τους πάω μέχρι τέλους’’

με Βασίλης Κούρκουλας

Μήνυση κατά του επικεφαλή του συνδυασμού ‘’Ανάπτυξης Τώρα’’ κ. Γιώργου Νίτσα και κατά παντός υπευθύνου, όπως θα προκύψει από την προανάκριση, κατέθεσε σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας ο Σπύρος Κόκκαλης παρουσία του συνηγόρου του Βασίλη Γιάπρου.

Η μήνυση αφορά συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση και απόπειρα εξαπάτησης εκλογέων σχετικά με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Τομέας Διαφάνειας της  παράταξης του κ. Νίτσα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, η οποία μεταξύ άλλων μιλούσε για ωμή παραβίαση και καταστρατήγηση του νόμου στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Ο Δήμος της καρδιάς μας» και τόνιζε ότι ο κο Κόκκαλης, όσο και άλλος υποψήφιος του συνδυασμού, κατέθεσαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Ο κ. Κόκκαλης μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους που τον έστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και έκανε δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ.

Banner

Δήλωση του κ. Κόκκαλη κατά την έξοδο από το Δικαστικό Μέγαρο της Πρέβεζας:

 

Τι έχει προηγηθεί, το δελτίο τύπου της Ανάπτυξης Τώρα και οι ανακοινώσεις του κ. Κόκκαλη και κ. Κοκκίνη: 

 

H ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομέας Διαφάνειας της δημοτικής παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα”:

Αισθανόμενοι τη μεγάλη ευθύνη απέναντι στους συνδημότες/σές μας του Δήμου Πρέβεζας που καλούνται στις 8 Οκτώβρη 2023 να εκλέξουν τους τοπικούς τους άρχοντες και επειδή εμείς ως «Ανάπτυξη Τώρα» πορευόμαστε με διαφάνεια, αξιοκρατία και ειλικρίνεια, θέλουμε να τους ενημερώσουμε για την ωμή παραβίαση και καταστρατήγηση του νόμου στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Ο Δήμος της καρδιάς μας», με επικεφαλής τον νυν Δήμαρχο κ. Νικόλαο Γερωργάκο, στον οποίο συνδυασμό, ανακηρύχθηκαν ως δημοτικοί σύμβουλοι και οι α) Γεώργιος Κοκκίνης του Μάρκου, κάτοικος Λούρου Πρέβεζας και β) Σπυρίδων Κόκκαλης του Σταύρου, κάτοικος Πρέβεζας, στα πρόσωπα των οποίων συντρέχουν τοπικά κωλύματα εκλογιμότητας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι: Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων όσοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ` είδος ή σωρευτικά, κατ` έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.

Η σχετική σύμβαση μπορεί να συνιστά, τόσο κώλυμα εκλογιμότητας, αν υπήρχε πριν από την εκλογή και κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, όσο και ασυμβίβαστο, αν εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, οπότε και επιφέρει, στην περίπτωση αυτή, την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμά του.

Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για τους μετόχους και εταίρους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (δηλ. ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ), εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κρίσιμος χρόνος δε συνδρομής ή μη του πιο πάνω κωλύματος εκλογιμότητας είναι η ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την υποψηφιότητά τους οι ανωτέρω είναι και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1589/1986, στις οποίες, ο καθένας τους δηλώνει υπεύθυνα και με ατομική του ευθύνη ότι: «δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του ν. 4804/2021».

Πλην όμως στα πρόσωπά τους κατά τον χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων τους συνέτρεχαν κωλύματα εκλογιμότητας από συναφθείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του, με συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2023 άνω των 10.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, οι οποίοι έχουν ενεργείς συμβάσεις και μετά την 01/01/2023.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον κ. ΚΟΚΚΙΝΗ έχει ενεργείς συμβάσεις με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του συνολικού ποσού 38.604,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ήτοι την αριθμ. 335/2023 με ΑΔΑ 23SYMV012688813, ποσού 16.000,00, την αριθμ. 1208/2023 με ΑΔA 23SYMV012957704, ποσού 13.000,00 ευρώ, την αριθμ. 61/2023 με ΑΔA 23SYMV013014964 ποσού 7.000,00 ευρώ και την αριθμ. οικ.3/2023 με ΑΔA 23SYMV012193067 ποσού 2.604,00 ευρώ.

Όσον αφορά τον κ. ΚΟΚΚΑΛΗ η ΙΚΕ στην οποία μετέχει με ποσοστό 20%, έχει ενεργείς συμβάσεις με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του συνολικού ποσού 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ήτοι την αριθμ. 456/2023 με ΑΔΑ ΨΞΨΥΩΞΧ-8ΛΤ, ποσού 13.500,00 και την αριθμ. 338/2023 με ΑΔΑ ΨΠΝΩΩΞΧ-ΧΤ5, ποσού 1.500,00 ευρώ.

Όλες δε οι συμβάσεις ανάθεσης έχουν αναρτηθεί νόμιμα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορεί κάθε πολίτης να λάβει γνώση τους.

Κατά συνέπεια, κατά τον χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων τους είχαν κώλυμα εκλογιμότητας το οποίο το γνώριζαν τόσο οι ίδιοι, όσο και ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Νικόλαος Γεωργάκος.

Παρά ταύτα υπέγραψαν ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας, το οποίο με την αριθμ. 5/2023 απόφασή του τους ανακήρυξε υποψηφίους.

Τα ανωτέρω επισημάνθηκαν με το υπόμνημα που κατέθεσε στις 08/09/2023 η δημοτική παράταξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ», προς τον κ. Προέδρο Πρωτοδικών Πρέβεζας, εν τούτοις ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το Δήμο Πρέβεζας με την δημοτική παράταση « Ο Δήμος της Καρδιάς μας».

Για την υπογραφή και προσκόμιση της ψευδούς βεβαίωσης καταθέσαμε την από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μηνυτήρια αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση και ηθικό καθήκον απέναντι στους ψηφοφόρους συνδημότες/σές μας να αναφέρουμε τα ανωτέρω διότι οι εν λόγω υποψήφιοι ζητούν την ψήφο σας, ενώ δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα, αφού, όπως πάγια έχουν δεχθεί τα δικαστήριά μας με τις αποφάσεις τους:

«Το κώλυμα εκλογιμότητας που θεσπίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις, αποβλέπει στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και, ειδικότερα, αφενός στην προστασία του εκλογικού σώματος από την επιρροή που είναι δυνατόν να ασκήσουν σε αυτό πρόσωπα που συνδέονται με τις περιγραφόμενες στη διάταξη αυτή συμβάσεις με τον Δήμο και αφετέρου στη διασφάλιση της συμμετοχής στις ως άνω εκλογές προσώπων που παρέχουν εγγυήσεις για την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους».

Πρέβεζα 03 Οκτωβρίου 2023

Για την Δημοτική παράταξη «Ανάπτυξη Τώρα»

Ο Τομέας Διαφάνειας

 

Η ανακοίνωση του Σπύρου Κόκκαλη:

Φίλες και φίλοι,

Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις.

Ο συνδυασμός «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» με ανακοίνωση του «τομέα διαφάνειας» ξεπέρασε κάθε όριο. Υβριστές, λασπολόγοι, συκοφάντες, άσχετοι αλλά και επικίνδυνοι. Δημοσίευσαν δελτίο τύπου ισχυριζόμενοι ότι έχω πρόβλημα εκλογιμότητας σύμφωνα με το Ν. 4804/2021 και ότι τάχα έχουν υποβάλει έγκληση εις βάρος μου. Εξαπατώντας δε τους συμπολίτες μας και επεμβαίνοντας άμεσα στην εκλογική διαδικασία τους ζητούν να μην με ψηφίσουν!!!. Τόσο πολύ τους ενόχλησε και τους «πόνεσε» η υποψηφιότητά μου; Όταν με παρακαλούσαν για να είμαι στο δικό τους συνδυασμό δεν είχα κώλυμα εκλογιμότητας και τώρα έχω;

Γιατί όμως δεν λένε την αλήθεια; Γιατί δεν λένε ότι προσπάθησαν να υποβάλουν ένσταση κι όταν κατάλαβαν ότι το αποτέλεσμα θα ήταν απορριπτικό ανέκρουσαν πρύμνα και παραιτήθηκαν της ένστασής τους;

Επικαλούνται το άρθρο 10 του Ν. 4804/2021 ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα εκλογιμότητας δικής μου διότι συμμετέχω σε εταιρεία με ποσοστό 20% η οποία συνδέεται με τον Δήμο Πρέβεζας με ενεργή σύμβαση αξίας 10.000 ΕΥΡΩ ισχυριζόμενοι ότι το ποσοστό που επιτρέπεται ανέρχεται σε 5%.

Αλήθεια πόσο άσχετοι είναι; Δεν έκαναν τον κόπο να διαβάσουν ότι το ως άνω άρθρο έχει τροποποιηθεί από την 13-4-2023 με το άρθρο 19 του Ν. 5043/2023 και το ποσοστό 5% ανέρχεται πλέον σε 35%; Είναι δυνατόν να επικαλούνται το νέο και τη διαφάνεια και να διεκδικούν την εξουσία του Δήμου όταν αγνοούν τους νόμους; Τι σόι Τομέας Διαφάνειας είναι αυτός; Χρειάζεται επειγόντως σεμινάριο!!!.

Επειδή όμως εκτός από άσχετοι και επικίνδυνοι είναι κοινοί λασπολόγοι και συκοφάντες θα λάβουν αυτοί, αλλά και όσοι διακινούν – αναπαράγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το άθλιο κείμενο, την απάντηση που τους πρέπει.

Αγαπητοί φίλοι,
Είμαι 65 ετών. 50 χρόνια στο μεροκάματο και την καθημερινή βιοπάλη. Είμαι καφετζής. Δεν είμαι πολιτικός και κυρίως δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Αποφάσισα για πρώτη φορά να ασχοληθώ με τα κοινά της πόλης.

Θέλω λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος με απλά, ντόμπρα, αντρίκια και παντελονάτα λόγια: Αν νομίζουν αυτοί που προσπάθησαν να με διασύρουν σήμερα προσκαλώντας τους Πρεβεζάνους να μην με ψηφίσουν, ότι λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά του Δικαστηρίου θα μου ζητήσουν συγνώμη και ότι έτσι θα «κουκουλωθεί» η υπόθεση, είναι γελασμένοι και βαθιά νυχτωμένοι. Θα τους πάω μέχρι τέλους.

Και τέλος ρωτάω στα ίσια τους 179 υποψήφιους του συνδυασμού του κ. Νίτσα: Ασπάζονται και συμφωνούν με το περιεχόμενο του δελτίου τύπου; Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρω ποιους έχω απέναντι.

Καλό βόλι την Κυριακή

Σπύρος Κόκκαλης

Η ανακοίνωση του Γιώργου Κοκκίνη

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Δυστυχώς όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές κάποιοι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους και προβαίνουν σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.

Σήμερα ο τομέας διαφάνειας του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» δημοσίευσε δελτίο ισχυριζόμενοι ότι εγώ και ένα άλλο εκλεκτό μέλος του ψηφοδελτίου της δημοτικής παράταξης «Ο Δήμος της Καρδιάς μας» δήθεν έχουμε πρόβλημα εκλογιμότητας σύμφωνα με το Ν. 4804/2021 και ότι δήθεν υπογράψαμε ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις για να παραπλανήσουμε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας!!!.

Είναι υβριστές, λασπολόγοι και συκοφάντες και ενώ γνωρίζουν την αλήθεια ψεύδονται.

Όσον αφορά το πρόσωπό μου αναφέρουν ότι έχω ενεργείς συμβάσεις με τον Δήμο Πρέβεζας και νομικά πρόσωπά του κατά παράβαση του άρθρου 10 του ν.4804/2021 που αναφέρει ότι «…..«2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων:………..στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ` είδος ή σωρευτικά, κατ` έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών….».

Αποκρύπτουν όμως και δεν λένε την αλήθεια ότι οι ενεργές συμβάσεις μου μεμονωμένα ή σωρευτικά κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών δεν είναι άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γιατί δεν λένε όμως την αλήθεια;

Η υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας είναι ορθή και αληθινή καθότι δεν είχα και δεν έχω κανένα κώλυμα εκλογιμότητας και αυτό ελέγχθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Σκόπιμα αποκρύπτουν ότι προσπάθησαν να υποβάλουν ένσταση στο πρόσωπό μου και όταν κατάλαβαν ότι το αποτέλεσμα θα ήταν απορριπτικό παραιτήθηκαν της ένστασής τους.

Ενώ είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν άμεσα εάν όντως υπήρχαν συμβάσεις στο πρόσωπό μου που δημιουργούσαν κώλυμα εκλογιμότητας δεν το έπραξαν και έρχονται τώρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές και ζητούν από τους συμπολίτες μου να μην με ψηφίσουν!!!.

Πρόκειται για απίστευτη μεθόδευση που στοχεύει την υποψηφιότητά μου και μόνο.

Να γνωρίζουν λοιπόν ότι από την πλευρά μου θα λάβουν την απάντηση που τους πρέπει και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όσοι έχουν ως στόχο τους τη «δολοφονία» χαρακτήρων να είναι σίγουροι ότι θα πληρώσουν το αντίτιμο των παράνομων πράξεων και ενεργειών τους.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ενημερώσει ο συνδυασμός «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» την κοινωνία της Πρέβεζας, εάν το συγκεκριμένο δελτίο τύπου του Τομέα Διαφάνειας το συνυπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού τους για το Δήμο και τις Κοινότητες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00