Αρχική » Δήμος Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/02

Δήμος Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/02

με Βασίλης Κούρκουλας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 21-02-2024.

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, την 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018) και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρέβεζας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.
 3.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 4. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων, Πρέβεζας και Ζηρού.
 5. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή διαχείρισης (ΕΔΠ) του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ.
 6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
 7. Σύσταση επιτροπής αποτίμησης ζημιών λόγω εκτάκτων γεγονότων.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης Αισθητικής Αρτιότητας Μνημείων.
 9. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου.
 10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) “ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 500 Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ Η ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.1337/83” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 11. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2024.
 12.  Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Επικείμενων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 5/1986».
 13. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων του Δήμου Πρέβεζας.
 14. Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Στήριξης του Σχολείου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας.
 15. Ορισμός μελών για την έκδοση της Απόφασης συγκρότησης πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου συμβουλίου ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, Π.Ε Πρέβεζας έτους 2024.
 16. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διοίκησης του ΚΑΠΗ.
 17. Ορισμός μελών της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας.
 18. Ορισμός μελών διαχείρισης του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Πρέβεζας.
 19. Έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ Δήμου Πρέβεζας.
 20. Λύση σύμβασης << παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου >>.
 21. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών Παιδιάτρου στο πλαίσιο της υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023-2024», προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη της ιατρικής παρακολούθησης των φιλοξενούμενων παιδιών στις δομές (Παιδικοί, Βρεφικοί &Βρεφονηπιακοί σταθμοί ) του Δήμου Πρέβεζας.
 22. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2023-2024 & θέματα λειτουργίας επιτροπής εγγραφών.
 23. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΣΑΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εαρινού εξαμήνου 2024.
 24. Έγκριση εκμίσθωσης των υπ΄ αριθ. -09,10,11,12- καταστημάτων του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 25. Παράταση μίσθωσης καλλιεργήσιμης σχολικής έκτασης Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
 26.  Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ021 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 27. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 28. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024.
 29. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.
 30. Καθορισμός Τελών χρήσης Αθλητικών χώρων (των Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Δ.Α.Κ) για την περίοδο 2024».
 31. Τροποποίηση της αρ.383/2023(ΑΔΑ: 9ΗΩ6ΩΞΧ-Ω1Ζ) Α.Δ.Σ. με τίτλο: «Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024».
 32. Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Banner

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΗΔΩΝΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00