Αρχική » Δήμος Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13/03

Δήμος Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13/03

με Βασίλης Κούρκουλας

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 13-03-2024.

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, την 13-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133 Τ.Α/19-7-2018) και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ).
 2. Ψήφισμα για τους 15 εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο νοσοκομείο που απολύονται στο τέλος του μήνα και αντικαθίσταται με εργολάβους.
 3. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2024) ».
 4. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων Δ.Ε. Λούρου (Πολ. Προστασία 2024) ».
 5. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2024) ».
 6. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024.
 7. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Πρέβεζας.
 8. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας.
 9. Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του <ΚΑΠΗ> και λοιπών προνοιακών υπηρεσιών όπως <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ> κ.α ως προς τα άρθρα που αναφέρονται στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
 10. Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 18/2024 περί <Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2024.
 11. Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 87/2020, με θέμα : «Επικαιροποίηση της 637/2018 απόφασης περί «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποβολή της μελέτης: {ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ}».
 12. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2023-2024 & θέματα λειτουργίας επιτροπής εγγραφών.
 13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2024 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα {”Εγκριση του απολογισμού Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023“}.
 14. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2024 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα {Κατάρτιση και έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Πρέβεζας για το 2024}” για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ.
 15. Εξέταση της συμμετοχής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων Πόλεων με τον διακριτικό τίτλο “Δωδεκάδα-Douzelage”, 11-14 Aπριλίου 2024 στο Σέρμπορν της Αγγλίας και ορισμός μελών .
 16. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας –Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2024».
 17. Έγκριση κοπής έξι (6) δένδρων, σύμφωνα με την αριθμ. 87/2024 (ΑΔΑ:6ΙΘΚΩΞΧ-ΦΡΑ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 18. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος 2024.
 19.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Αίθριο μπαρ-Αναψυκτηρίου» έναντι κάμπινγκ «ΜΟΝΟΛΙΘΙ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
 20.  Εκμίσθωση Δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης 400,00 τ.μ. στην πλατεία στην παραλία Καναλίου.
 21. Παράταση μίσθωσης 90 ελαιοδένδρων (σχολικής περιουσίας), που βρίσκονται στη θέση ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ Αγίας Τριάδας και αποτελεί τμήμα του υπ΄αριθ.182 κληροτεμαχίου Αγίας Τριάδας-Νεοχωρίου.
 22. Αλλαγή μισθωτή δημοτικής έκτασης (ελαιοστασίου-σχολικής περιουσίας), στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ» Κοινότητας Καμαρίνας, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας λόγω θανάτου του μισθωτή.
 23. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας και Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), οικ. Έτους 2024, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 381- 29/02/2024 ‘έγγραφο- Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ” .
 24. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου.
 25. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2024 (Α΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΗΔΩΝΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00